Het Gebouw

Naast drie basisscholen, peuterspeelzaal en zorgorganisaties,huisvest Het Gebouw ook een bibliotheek, buurtcentrum, aula en sportfaciliteiten. De hele buurt kan gebruik maken van de faciliteiten. Door het toevoegen van diverse appartementen, waaronder zorgwoningen voor verstandelijk beperkten en dementerende ouderen, is Het Gebouw de eerste aanzet voor een nieuw, vitaal en levensloopbestendig deel van de stad. De voorzieningen in Het Gebouw zijn gericht op mensen van alle leeftijden. De voorzieningen zijn voor iedereen uit de buurt toegankelijk en bereikbaar via het centrale ontmoetingsplein middenin

Alle programmaonderdelen bevinden zich in winkels en nisjes rondom dit plein. Voor het ontwerp van het ontmoetingsplein en de verkeersruimtes er omheen hebben de mooiste klassieke steden uit de hele wereld model gestaan. Deze levendige ontmoetingsplek is hart van de buurt en het buurtcomplex. Hier ontmoet je bekenden en onbekenden en vinden tal van activiteiten plaats, zoals spelmiddagen, rommelmarkten, optredens, filmavonden, politieke bijeenkomsten en buurtfeesten. 

Het Gebouw maakt onderdeel uit van het nieuwe 'centrumplan Kooiplein' en is het eerste fysieke project in dit gebied. De bouwstenen voor dit nieuwe centrum vormen hybride bouwblokken. Deze bouwblokken hebben een flexibele, hoge begane grond voorvoorzieningen en daarboven een diversiteit aan woningen in een hoge dichtheid. Belangrijk onderdeel van de bouwblokken zijn collectieve ruimten, dakterrassen en daktuinen die extra kwaliteit bieden aan de stadswoningen. De hoge dichtheid vereis efficiënt gebruik van maaiveld, zoals een gebouwde parkeervoorziening. Het Gebouw is het eerste project waarin deze uitgangspunten verwerkt zijn.

Door wisselende gebouwhoogten, door gevarieerd materiaalgebruik, routes dwars door het gebouw heen en een grote hoeveelheid pleinen en tuinen lijkt het bouwvolume van Het Gebouw eerder op een stuk stad dan op een bouwblok. Drie woontorentjes boven op de brede school geven het complex een stedelijk karakter en versterken het beeld van een stad in een stad.

Venhoeven CS Architecten te Amsterdam
Bot Bouwgroep te Heerhugowaard
Grontmij Technical Management te Amersfoort
LBP|SIGHT te Nieuwegein
Gebr. van 't Hek te Middenbeemster
Kuijpers Installaties te De Meern
BRI Electrotechniek te Noordwijkerhout
Kone te 's-Gravenhage

Projectdata

Leiden
Ons Doel
07-01-2013
25 maanden
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Onderwijsfunctie
Sportfunctie
Nieuwbouw
-
-
-

Publicaties

Beeldbank

Partners