GGZ Gebouw Langeberg

De kliniek Kortdurende Behandeling is een opnamegebouw van 3.200 m2 en bestemd voor 39 cliënten inclusief de benodigde voorzieningen. De kliniek maakt onderdeel uit van het masterplan voor de locatie van Pro Persona - GGz Nijmegen aan de Nijmeegsebaan.

Het gebouw ligt samen met nog drie te bouwen klinieken aan de rand van het stuwwalbos dat deel uit maakt van de ecologische hoofdstructuur. Om de overgang van het gebouw met de bosrand zo veel mogelijk te verbijzonderen is gekozen voor een gebouw met een grotendeels houten geveltoepassing aan de bosrand en een stenen toepassing in het omringende bos.

De kliniek bestaat uit gesloten- en open woongroepen waarbij naast het wonen het tijdelijk verblijven in de kliniek een uitgangspunt is geweest voor het ontwerp. De twee toegepaste verschillende materialen representeren het formele karakter van de kliniek & behandeling en het informele karakter van het wonen & herstel.

Deze kenmerken zijn door middel van een grove gemetselde stenen onderbouw en een gedifferentieerde houten bovenbouw nader vorm gegeven. De stenen onderbouw is gemetseld met een gebroken betonsteen en sluit zo aan bij de aangrenzende bestaande bebouwing. De bovenbouw wordt voorzien van horizontale houten banden. De horizontale banden zijn vervolgens weer opgebouwd uit horizontale lamellen. Door de ruimte tussen de horizontale banden en de lamellen wordt de expressie en kleur van het gebouw op verschillende wijzen waargenomen. De eenheid in het gebouw en de open uitstraling van het gebouw wordt mede door de stenen als ook door de houten ronde hoeken gemaakt. Bij de ronde hoeken in de houten gevel ontstaan door, het torderen van de houten lamellen in overgang naar de ronde hoeken en het buigen van de lamellen in de ronde hoeken, open en gesloten geveldelen in de overgangen naar de verschillende gevels.

 

BogermanDill architecten te Amsterdam
SBH Architecten & Adviseurs te Velp
MTD landschapsarchitecten te 's-Hertogenbosch
BogermanDill architecten te Amsterdam
SBH Architecten & Adviseurs te Velp
Wijnen Bouw Horst BV te Horst
Ingenieursbureau Wassenaar te Haren
Peutz bv te Molenhoek
DWA Installatie en Energieadvies te Rijssen
Verhoeven Timmerfabriek Nederland te Venray
Jongeneel te Utrecht
GS Staalwerken Gerwen te Nuenen
AMG Balustradesystemen te Lijnden
Beelen Dakdekkers te Budel

Projectdata

Nijmegen
Pro Persona
05-04-2012
18 maanden
Gezondheidsfunctie
Nieuwbouw
-
-
-

Publicaties

Beeldbank

Partners