Boostergemaal Noord

Bij boostergemalen wordt het afvalwater niet eerst stilgezet in een kelder, maar direct doorgejaagd naar de volgende pomp. De bouw van een dergelijk gemaal is goedkoper dan een traditioneel gemaal. Bovendien is het energiegebruik lager en komt er geen stank vrij.

In het ontwerp van het boostergemaal Noord wilde Bonnemayer Architecten iets tot uitdrukking brengen van wat er in het gemaal gebeurt. Steekwoorden zijn hierbij pijpen, kracht, voortstuwing, dynamiek! Het resultaat is een boostergemaal dat eruit ziet als een soort ruimteschip dat zojuist is geland. De suggestie van beweging is duidelijk aanwezig. En om te benadrukken wat er in het inwendige allemaal plaatsvindt, is een deel van het leidingwerk zichtbaar gemaakt door de metalen aan- en afvoerbuizen op te tillen.

Het gemaal bestaat uit een ovale cilinder van bijna 35 meter lang, die horizontaal op een betonnen sokkelligt. Het gemaal is 16 meter breed en 8,3 meter hoog. De cilinder is bekleed met voorgelakt stalen potdekselprofielen, wat het effect van een schubbenhuid geeft.Op willekeurige plekken zijn de schubben opgelicht. In de lengte is de cilinder gesegmenteerd door middel van verdiepte goten. Deze hebben een hart-op-hartafstand van 4800 mm, gelijk aan het stramien waarin de pompen in het gemaal zijn geplaatst. Door het lijnenspel dat zo ontstaat wordt een beeld opgeroepen vandraaiende delen op een as. Van één segment is desokkel breder. Op dat punt zijn verticale banen staal uitde grond over de cilinder getrokken. Het is alsof eenriem de draaiende as aandrijft. Aangezien de grotepompen een aanzienlijke ventilatiebehoefte hebben, zijn de kopgevels van de cilinder volledig met ventilatierooster uitgevoerd.

 

Bonnemayer Architecten te Uden
Bouwmaatschappij Buitenhuis te Landsmeer
Advies- en Ingenieursbureau voor bouwconstructies - Van de Laar te Eindhoven
S.C.H. Holland te Nijkerk

Projectdata

Amsterdam
Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam
01-11-2004
11 maanden
Overige functie
Nieuwbouw
-
-
-

Publicaties

Beeldbank

Partners